Quyết định số 257/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 257/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 257/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 257/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 257/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC “SỰ CỐ NĂM 2000” TRONG CÁC LĨNH VỰC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục “Sự cố năm 2000” trong các lĩnh vực có sử dụng côn nghệ thông tin để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các hoạt động đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng của “Sự cố năm 2000” có thể xảy ra trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng ở Việt Nam. Điều 2. Ban chỉ đạo khắc phục “Sự cố năm 2000” có trách nhiệm : 1. Hướng dẫn, điều phối chung các hoạt động đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng của “Sự cố năm 2000” của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương và các đơn vị có liên quan. 2. Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình, khả năng ảnh hưởng của “Sự cố năm 2000” ở Việt Nam. 3. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn triển khai các biện pháp đề phòng, xử lý, khắc phục ảnh hưởng của “Sự cố năm 2000” ; tranh thủ sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế về khắc phục “Sự cố năm 2000”. Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo khắc phục “Sự cố năm 2000” gồm có: 1. Trưởng ban : Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường. 2. Phó Trưởng ban : Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường.
  2. 3. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Công nghiệp, - Bộ Quốc phòng, - Bộ Công an, - Văn phòng Chính phủ, - Tổng cục Bưu điện, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, - Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, - Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia. Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản