Quyết định số 26-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 26-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26-CP về ban hành Điều lệ về kiểm tra chất lượng sản phẩm ở xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước trong tờ trình số 1810-KHKT ngày 8-4-1973 về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm ở xí nghiệp công nghiệp quốc doanh; Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 159- TTg ngày 07-07-1972 về công tác quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: - Nay ban hàng bản điều lệ về kiểm tra chất lượng sản phẩm ở xí nghiệp công nghiệp quốc doanh. Điều 2. – Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành bản điều lệ này. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn các ngành, các địa phương thi hàng bản điều lệ này. T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản