Quyết định số 271-QĐ về việc sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 271-QĐ về việc sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 271-QĐ về việc sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 271-QĐ về việc sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

  1. BỘ GIÁO DỤC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-QĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1963 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 19, CHƯƠNG VI CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC Căn cứ nghị định số 198-CP ngày 07-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 118-QĐ ngày 06-03-1961 của Bộ Giáo dục ban hành Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Đại học và trung cấp chuyên nghiệp và sau khi đã trao đổi ý kiến với các Bộ, Tổng cục có trường Trung cấp chuyên nghiệp; QUYẾT ĐNNH: Điều 1. - Sửa đổi điều 19, chương VI của Điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, ban hành do quyết định số 118-QĐ[1]ngày 06-03-1961, và quy định lại như sau: “Bằng tốt nghiệp các Trường Trung cấp chuyên nghiệp do Hiệu trưởng cấp, sau khi có quyết định của các Bộ, hoặc Tổng cục, hoặc Ủy ban hành chính các cấp khu, thành, tỉnh công nhận những học sinh tốt nghiệp”. Điều 2. - Mẫu bằng tốt nghiệp áp dụng thống nhất trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp và thủ tục cấp, đăng ký bằng tốt nghiệp sẽ được quy định trong một thông tư riêng. Điều 3. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và ông Vụ Trưởng Vụ Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC THỨ TRƯỞNG Nguyễn Khánh Toàn
  2. 1]Số hiệu quyết định này đã in nhầm là 218-QĐ tại Công báo số 12, năm 1961, trang 201

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản