Quyết định số 276-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 276-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 276-CT về việc sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động Cách mạng trước năm 1945 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 276-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 276-CT Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1988 QUY T NNH V VI C S A I CH PH C P ƯU ÃI I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C NĂM 1945 CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c ý ki n Ban Bí thư, QUY T NNH: 1- T tháng 10 năm 1988 nâng m c ph c p thâm niên ưu ãi i v i cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945, k c ương ch c và ngh hưu (m c ph c p quy nh t i i u 1 Quy t nh s 348-CT ngày 4-11-1985 c a Ch t ch H i ng B trư ng) t 20 ng/tháng lên 30 ng/tháng. 2- B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n kho n ph c p này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản