Quyết định số 277-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
4
download

Quyết định số 277-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 277-CP về việc cho phép Tổng cục Thể dục thể thao mở một lớp đại học thể dục, thể thao ở phía Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 277-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 277-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1977 QUYẾT ĐNNH CHO PHÉP TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO MỞ MỘT LỚP ĐẠI HỌC THỂ DỤC, THỂ THAO Ở PHÍA NAM HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Để bảo đảm nhu cầu về cán bộ thể dục thể thao có trình độ đại học cho các tỉnh phía Nam; Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế về việc mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Căn cứ vào đề nghị của Tổng cục thể dục thể thao, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, QUYẾT ĐNNH Điều 1. Trong khi chờ đợi xác định mạng lưới chính thức các trường đại học trong cả nước, cho phép Tổng cục thể dục thể thao mở ở phía Nam một lớp đại học thể dục thể thao. Lớp này thuộc Trường đại học thể dục thể thao Từ sơn, và đặt tại trường trung học thể dục thể thao trung ương 2 (thành phố Hồ Chí Minh). Điều 2. Các chính sách, chế độ, thể lệ, v.v… áp dụng cho trường học thể dục thể thao Từ Sơn đều được thi hành đối với lớp đại học thể dục thể thao nói trên. Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Hùng
Đồng bộ tài khoản