Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN6909 và một số chuẩn liên quan về công nghệ thông tin trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002 Số: 28/2002/QĐ-BNN QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG CHUẨN TIẾNG VIỆT TCVN6909 VÀ MỘT SỐ CHUẨN LIÊN QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 2 năm 2002 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005; Căn cứ Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn TCVN 6909; Xét Tờ trình ngày 15 tháng 3 năm 2002 của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin Bộ; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Từ ngày 01-06-2002 áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN 6909 và các chuẩn công nghệ thông tin liên quan (phụ lục kèm theo) trong toàn bộ các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Điều 2.- Phạm vi áp dụng : a- Các dịch vụ tin học hoá văn phòng; b- Các trao đổi thông tin chữ Việt trên các mạng máy tính Internet, Intranet ; c- Các giao dịch, dịch vụ sử dụng thông tin điện tử có sử dụng máy tính trực tuyến hoặc không trực tuyến; d- Các Web site thông tin chữ Việt. Điều 3.- Giao nhiệm vụ :
  2. · Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin Bộ và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trong ngành trong việc chuyển đổi bộ mã chữ Việt đang dùng sang bộ mã TCVN 6909 và các áp dụng liên quan; Vụ Tài chính Kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị về kinh phí đối với việc chuyển mã và áp dụng TCVN6909 Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Nơi nhận: VÀ PTNT - Như điều 4 THỨ TRƯỞNG - Bộ KHCNMT - Văn phòng Chính phủ - LưuVT, MT PHẠM HỒNG GIANG PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN ngày 18-04-2002) I. ĐỐI VỚI BỘ MÃ TIẾNG VIỆT : 1. Bộ mã tiếng Việt :16 bit TCVN 6909:2001 đã ban hành theo quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24-09-2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 2. Đối với các văn bản Word: Font Times New Roman size 14 3. Công cụ chuyển đổi :Vietkey (VK Full và VK Office) II- CÁC CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN QUAN : 1- Phần cứng tối thiểu đối với PC HDD : Pentium 586 500Mhz, 16MBRAM, 1GB , CD Drive (để cài được bộ UNICODE và các chương trình liên quan mỗi đơn vị cần có ít nhất 1 máy với cấu hình tối thiểu trên. Các máy khác nếu không đủ cấu hình tối thiểu trên vẫn có thể dùng bộ Fonts cũ, sau đó trước khi trao đổi thông tin, chuyển sang máy có cài
  3. UNICODE và dùng tính năng chuyển mã văn bản của Vietkey để chuyển sang font UNICODE) 2- Phần mềm a) Hệ điều hành mạng : NT 4.0 trở lên, Linux Khuyến nghị : NT4.0 b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : SQL Server 7.0 trở lên c) Hệ điều hành PC Windows 98 trở lên Khuyến nghị Windows 98 d) Phần mềm cơ bản : Microsoft Office 97 trở lên Khuyến nghị : Microsoft Office 2000 e) Browser : IE5 hoặc tương đương Khuyến nghị IE5 f) Quản trị E-Mail : OutlookExpress Mail.Yahoo.com, Hotmail.com Chú ý về bộ mã tổ hợp: Hiện nay đang có một số tranh luận về mã tổ hợp và mã định sẵn trong Unicode tiếng Việt (báo Lao động ngày 13/4/2002). Đơn vị nào quan tâm đến mã tổ hợp có thể tham khảo tại Website : www.lacviet.com.vn (tải về chương trình VietFlex)
Đồng bộ tài khoản