Quyết định số 299-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 299-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 299-CP về việc thành lập trường Cao đẳng Pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 299-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 299-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 1979 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁP LÝ THUỘC ỦY BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960; Căn cứ vào nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Căn cứ đề nghị của Ủy ban Pháp chế, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học, và trung học chuyên nghiệp, QUYẾT ĐNNH: Điều 1: - Nay thành lập Trường cao đẳng pháp lý và giao cho Ủy ban Pháp chế quản lý. Trường cao đẳng pháp lý xây dựng trên cơ sở Trường trung học pháp lý của Ủy ban Pháp chế; thời gian đào tạo của mỗi khóa học tập trung dài hạn là bốn năm. Điều 2: - Trường cao đẳng pháp lý có nhiệm vụ: 1. Đào tạo bình đẳng hình thức tập trung dài hạn cán bộ pháp lý có trình độ cao đẳng, đáp ứng nhu cầu cán bộ pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội và các cơ quan chuyên trách công tác pháp lý (kiểm sát, nội vụ, tòa án, pháp chế). 2. Bồi dưỡng bằng hình thức bổ túc ngắn hạn và tại chức cho cán bộ thuộc các cơ quan kể trên để đạt trỉnh độ cao đẳng vế pháp lý. Điều 3: - Trường cao đẳng pháp lý thuộc hệ thống giáo dục đại học, được hưởng các chính sách, chế độ,…do Nhà nước ban hành cho các trường đại học. Điều 4: - Lãnh đạo trường gồm một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng Điều 5: - Các đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và đồng chí Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Thanh Nghị
Đồng bộ tài khoản