Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Học viện Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng. Học viện Ngân hàng là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Phú Yên, Bắc Ninh, Hà Tây. Điều 2. Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ: 1. Đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng. 2. Bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ về ngân hàng. 3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về ngân hàng. 4. Thực hiện hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước. Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Học viện Ngân hàng phù hợp với pháp luật và các quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 112/TTg ngày 23 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ngân hàng. Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản