Quyết định số 30/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 30/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 30/1999/QĐ-BVGCP về việc tạm ngừng phụ thu phân bón DAP nhập khẩu do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 30/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 30/1999/QĐ/BVGCP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC TẠM NGỪNG PHỤ THU PHÂN BÓN DAP NHẬP KHẨU TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 5/1/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 151/TTg ngày 12 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về hình thành, sử dụng và Quản lý Quỹ bình ổn giá; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 471/CP-KTTH ngày 8/5/1999 về xử lý phụ thu phân bón nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tạm ngừng việc phụ thu vào ngân sách đối với phân bón DAP nhập khẩu. Riêng phân Urê và NPK nhập khẩu vẫn thực hiện theo Quyết định 793/CP-KTTH ngày 14/7/1998 của Chính phủ và Quyết định số 62/1998/QĐ/VGCP ngày 18/7/1998 của Ban Vật giá Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với lượng phân DAP nhập khẩu có đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu sau 0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 1999. Những lô phân DAP đã đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu và Hải quan đã thông báo mức phụ thu trước 0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 1999 phải nộp phụ thu theo mức Hải quan đã thông báo. Nguyễn Ngọc Tuấn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản