Quyết định số 300-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 300-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 300-TTg về việc bổ nhiệm các thành viên Ban điều phối quốc gia mạng INTERNET do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 300-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 300-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA MẠNG INTERNET THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số136/TTg ngày 5 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Banđiều phối quốc gia mạng Internet; Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Bổ nhiệm các ông: - Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường, làm Trưởng Ban điều phối quốc gia mạng Internet. - Mai Liêm Trực, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, làm Phótrưởng Ban điều phối quốc gia mạng Internet. Các thành viên Ban điều phối: - Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; - Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin; - Đặng Vũ Minh, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Côngnghệ quốc gia; - Chu Hảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; - Nguyễn Đình Ngọc, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình quốcgia về công nghệ thông tin.
  2. Điều 2.- Ban điều phối quốc gia mạngInternet có các chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong Điều 2, Chương I,Quyết định số 136/TTg ngày 5 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việcthành lập Ban điều phối quốc gia mạng Internet và Điều 13, Chương III, Quy chếtạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ban hành kèm theo Nghịđịnh số 21/CP ngày 5 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ. Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thành viên Ban điều phối vàcác ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản