Quyết định số 303-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 303-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 303-TTg vê việc việc thu học phí ở các lớp vỡ lòng và phổ thông các cấp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 303-TTg

  1. CHÍNH PHỦ VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 303-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1975 QUYẾT ĐNNH BÃI BỎ VIỆC THU HỌC PHÍ Ở CÁC LỚP VỠ LÒNG VÀ PHỔ THÔNG CÁC CẤP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị quyết của Quốc Hội khóa IV tại kỳ họp thứ V; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo Dục. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Từ năm học 1975 – 1976 trở đi, Nhà nước không thu học phí của học sinh các lớp vỡ lòng và phổ thông các cấp I, cấp II và cấp III. Điều 2. – Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản