Quyết định số 317/TC/TCT/QĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 317/TC/TCT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 317/TC/TCT/QĐ về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành các Quyết định 143 TC/TCT/QĐ - số 114 TC/TCT/QĐ - số 234 TC/TCT/QĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 317/TC/TCT/QĐ

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 317/TC/TCT/QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1995 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HIỆU LỰC THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐNN H SỐ 143 TC/TCT/QĐ; SỐ 144 TC/TCT/QĐ; SỐ 234 TC/TCT/QĐ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 251/KTTH ngày 17/1/1995 về việc điều hành giá cả trong dịp Tết Nguyên đán 1995; Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3, Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP, QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khNu của một số nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập ban hành kèm theo N ghị định số 54/CP của Thủ tướng Chính phủ và một số nhóm, mặt hàng quy định tại Danh mục số II ban hành kèm theo Quyết định số 1138 ngày 17/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khNu mới như sau: Mã số N hóm, mặt hàng Mức thuế suất % 170100 Đường mía, đường củ cải và đường sacaro ở dạng tinh thể. Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: 170111 - Đường thô từ mía 10 170112 - Đường thô từ đường củ cải 10 Các loại khác: 170191 - Có pha thêm hương liệu hoặc chất màu 20 177199 - Loại khác 20 271000 Xăng dầu và các loại dầu chế biến từ khoáng chất bi- tum, trừ dạng thô; các chế phNm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có tỷ trọng dầu lửa hoặc các loại
  2. dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum chiếm từ 70% trở lên, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phNm đó. 27100010 Xăng các loại 70 27100020 Diezel các loại 30 271000 Mazout 10 27100040 N hiên liệu dùng cho máy bay (TC1, ZA1...) 30 27100050 Dầu hoả thông dụng 20 27100060 N aphtha, Reforade component và các chế phNm khác để pha chế xăng 70 27100090 Loại khác 7 Điều 2.- Mức thuế suất, thuế nhập khNu của các nhóm, mặt hàng có ghi tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1995 cho tất cả các tờ khai hàng hoá đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/1995 trở đi. N hững trường hợp đã nộp thuế nhập khNu cho các mặt hàng trên theo mức thuế nhập khNu cũ sẽ được trừ số nộp thừa và số phải nộp kỳ sau của đơn vị. Điều 3.- Quyết định này thay thế Quyết định số 13/TC-TCT-QĐ ngày 6 tháng 1 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất, thuế nhập khNu nhóm mặt hàng xăng dầu các loại thuộc nhóm mã số 271000. Vũ Mộng Giao (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản