Quyết định số 321-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 321-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 321-BYT/QĐ về việc cho phép nhập các chế phẩm của máu để chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 321-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 321-BYT/Q Hà N i , ngày 21 tháng 4 năm 1988 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP NH P CÁC CH PH M C A MÁU CH A B NH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v và quy n h n c a B Y t ; b o m an toàn v s c kho cho ngư i; Theo ngh c a V trư ng V Dư c, QUY T NNH: i u 1. - B Y t cho phép nh p các ch phNm c a máu ch a b nh khi có ch ng ch h p pháp không gây h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i (SIDA) . i u 2. - C m các a phương nh p khNu, lưu hành, s d ng các ch phNm c a máu dùng cho ngư i b nh (như huy t tương ông khô, Globulin mi n d ch, các y u t thành phNm c a máu...) dư i m i hình th c như vi n tr , mua hay quà bi u phi m u d ch... phòng ng a h i ch ng SIDA ang xNy ra nhi u nư c. i u 3. - Vi n v sinh d ch t ư c giao nhi m v ki m tra i n hình các ch phNm máu c a Liên hi p các xí nghi p Dư c Vi t Nam v SIDA. i u 4. - Các Chánh văn phòng, V trư ng V Dư c, V trư ng V i u tr , T ng giám c Liên hi p các xí nghi p Dư c Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n v sinh d ch t , Giám c các S Y t t nh, thành ph và c khu, các ơn v y t trong c nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Duy Cương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản