Quyết định số 324-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 324-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 324-KHKT/QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 324-KHKT/QĐ

  1. ỦY BAN KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ KỸ THUẬT NHÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NƯỚC ******* ****** Số: 324-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1982-77 Máy tăng âm truyền thanh. Điều 2. Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1979 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC PHÓ CHỦ NHIỆM Lê Khắc
Đồng bộ tài khoản