Quyết định số 33/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 33/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33/1999/QĐ-BVGCP về việc điều chỉnh phụ thu xăng dầu nhập khẩu do Trưởng ban Vật giá chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 33/1999/QĐ/BVGCP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHỤ THU XĂNG DẦU NHẬP KHẨU TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ; Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 503/CP- KTTH ngày 18/5/1999 về việc phụ thu xăng dầu nhập khẩu; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh giảm tỷ lệ phụ thu đối với các mặt hàng: 1. Xăng ôtô ....................................0% 2. Naphtha, refomate và chế phẩm khác để pha chế xăng ôtô................0% 3. Nhiên liệu điêden ..................0% 4. Dầu hoả dân dụng, nhiên liệu bay (TC1, ZA1)...0% 5. Nhiên liệu đốt lò (ma dút)........................................0% Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với những lô xăng dầu về đến các cửa khẩu Việt Nam từ 0 giờ ngày 20/5/1999 và được Hải quan đóng dấu lên tờ lược khai hàng hoá của tàu. Mọi quyết định trước đây trái với Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành. Nguyễn Ngọc Tuấn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản