Quyết định số 34/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 34/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2000/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Công ty Tư vấn - dịch vụ nhà đất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 34/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN - DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND. Căn cứ Quyết định số 78/1999/QĐ-UB ngày 21/09/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Căn cứ tờ trình số 11/TT-TCT ngày 05/01/2000 của Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc xin thành lập Công ty Tư vấn - dịch vụ nhà thuộc Tổng Công ty. Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều I: Cho phép Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội được thành lập Công ty Tư vấn - dịch vụ nhà đất, thuộc Tổng Công ty. - Tên giao dịch quốc tế: Land And Housing Service - Consultant Company. Trụ sở giao dịch: Số nhà 34 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội. - Công ty Tư vấn - Dịch vụ nhà đất là một đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc - Tổng Công ty và theo đúng quy định của pháp luật. Điều II: Giao Hội đồng quản trì và Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ra quyết định thành lập Công ty, xây dựng quy chế hoạt động, xác định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và cử người điều hành theo đúng quy định của pháp luật. Điều III: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ
  2. NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản