Quyết định số 3664/QĐ-BYT về việc cử tổ công tác trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thảm họa tại cần thơ do Bộ y tế ban hành.

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 3664/QĐ-BYT về việc cử tổ công tác trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thảm họa tại cần thơ do Bộ y tế ban hành.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3664/QĐ-BYT về việc cử tổ công tác trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thảm họa tại cần thơ do Bộ y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3664/QĐ-BYT về việc cử tổ công tác trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thảm họa tại cần thơ do Bộ y tế ban hành.

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 3664/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ TỔ CÔNG TÁC TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THẢM HOẠ TẠI CẦN THƠ BỘ TRƯỞNGBỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ vào Quyết định số 3497/QĐ-BYT ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thảm hoạ và tìm kiếm, cứu nạn của Bộ Y tế; Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thảm hoạ do sập đổ công trình xây dựng tại Cần Thơ gồm các ông có tên sau đây: 1. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thảm hoạ và tìm kiếm, cứu nạn Bộ Y tế - Tổ trưởng. 2. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị , Trưởng Tiểu ban phòng chống thảm hoạ do cháy nổ và tai nạn, thương tích - Tổ viên. 3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Tổ viên. Điều 2. Tổ Công tác của Bộ Y tế có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo toàn bộ công tác thu dung, vận chuyển, cấp cứu và điều trị nạn nhân của thảm hoạ tại Cần Thơ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Tổ sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản