Quyết định số 375-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 375-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 375-CT về việc cho phép thành lập Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 375-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 375-CT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1990 QUY T NNH CHO PHÉP THÀNH L P H I Y TÁ - I U DƯ NG VI T NAM CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c ch th s 01 ngày 5 tháng 1 năm 1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c qu n lý t ch c ho t ng c a các H i qu n chúng; Xét ngh c a Ban v n ng thành l p H i Y t - i u dư ng Vi t Nam, ý ki n c a B Y t và T ng h i Y dư c h c Vi t Nam, QUY T NNH: Cho phép thành l p H i Y tá - i u dư ng Vi t Nam. H i Y tá - i u dư ng Vi t Nam t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản