Quyết định số 398/QĐ

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 398/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 398/QĐ về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 398/QĐ

  1. UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NƯỚC NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 398/QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1992 BAN HÀNH "DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG" CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều 26 và 27 chương VI về kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước; Căn cứ Điều 18 của Nghị định 327-HĐBT ngày 19-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Khoa học Nhà nước quy định trong Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 244-NQ/HĐNN8 của Hội đồng Nhà nước; Sau khi thoả thuận với Bộ Thương mại - Du lịch, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng". Điều 2. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục này và các cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 1992 đến ngày 01 tháng 09 năm 1993. Đặng Hữu
  2. (Đã ký) DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG (từ 01-09-1992 đến 01-09-1993) 1. Hàng hoá nhập khẩu 1.1. Lương thực thực phẩm 1.1.1. Bột mỳ 1.1.2. Mỳ chính 1.1.3. Sữa 1.1.4. Đường 1.1.5. Nước giải khát 1.1.6. Phụ gia thực phẩm (hương liệu, chất ngọt tổng hợp, phẩm màu). 1.2. Thiết bị điện dân dụng 1.2.1. Quạt điện 1.2.2. Dụng cụ đun nấu bằng điện 1.2.3. Thiết bị làm lạnh và điều hoà không khí 1.3. Xi măng 1.4. Phân bón 1.5. Thuốc trừ dịch hại 2. Hàng hoá xuất khẩu: chưa quy định.
Đồng bộ tài khoản