Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 41/2006/Q -UBND C n Gi , ngày 28 tháng 11 năm 2006 QUY T NNH V CHUY N I P, T NHÂN DÂN THÀNH KHU PH , T DÂN PH Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Công văn s 7210/UBND-VX ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph và Công văn s 1207/SNV-XDCQ ngày 12 tháng 10 năm 2006 c a S N i v thành ph v chuy n i p, t nhân dân thành Khu ph và t dân ph c a Th tr n C n Th nh- huy n C n Gi .; Xét ngh c a Trư ng phòng N i v huy n; QUY T NNH: i u 1. Nay chuy n i p, t nhân dân thành Khu ph , t dân ph trên a bàn th tr n C n Th nh g m 5 khu ph và 45 t dân ph : 1. p Hưng Th nh v i di n tích: 16,25ha, 660 h , 2.770 nhân khNu, 25 t nhân dân thành Khu ph Hưng Th nh v i di n tích: 16,25ha, 660 h , 2.770 nhân khNu, 12 t dân ph . 2. p Phong Th nh v i di n tích 54,76ha, 532 h , 2.313 nhân khNu, 20 t nhân dân thành Khu ph Phong Th nh v i di n tích: 54,76ha, 532 h , 2.313 nhân khNu, 9 t dân ph . 3. p Mi u Nhì v i di n tích: 57,67ha, 436 h , 1.731 nhân khNu, 23 t nhân dân thành Khu ph Mi u Nhì v i di n tích: 57,67ha, 436 h , 1.731 nhân khNu, 8 t dân ph . 4. p Mi u Ba v i di n tích: 412,89ha, 388 h , 1.632 nhân khNu, 11 t nhân dân thành Khu ph Mi u Ba v i di n tích: 412,89ha, 388 h , 1.632 nhân khNu, 9 t dân ph . 5. p Giòng Ao v i di n tích: 1.106,3ha, 430 h , 2.122 nhân khNu, 8 t nhân dân thành Khu ph Giòng Ao v i di n tích: 1.106,3ha, 430 h , 2.122 nhân khNu, 7 t dân ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, Th trư ng các ơn v liên quan; Ch t ch y ban nhân dân th tr n C n Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH oàn Văn Thu
Đồng bộ tài khoản