intTypePromotion=1

Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 43/2001/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Để giúp Thủ tướng chỉ đạo công tác cơ cấu lại tài chính của hệ thống Ngân hàng thương mại, đặc biệt là đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước; Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ sau: 1. Xem xét các đề án và chủ trương về cơ cấu lại tài chính của các Ngân hàng Thương mại; 2. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại tài chính của Ngân hàng. Điều 2. Thành viên Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại gồm có: 1. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban, 2. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban thường trực, 3. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm - ủy viên.
  2. 4. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lại Quang Thực - ủy viên, 5 . Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm - ủy viên 6. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu - ủy viên, 7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy - ủy viên, 8. Phó trưởng Ban Vật giá Chính phủ Nguyễn Ngọc Vinh - ủy viên. 9. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính Triệu Văn Bé - ủy viên. Điều 3. Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại không có bộ máy riêng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm cử người tham gia giúp việc và bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của Ban chỉ đạo. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành việc cơ cấu lại tài chính của Ngân hàng thương mại. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người có tên tại Điều 2 trên đây có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản