Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả nắng hạn và thiếu đói ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả nắng hạn và thiếu đói ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả nắng hạn và thiếu đói ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả nắng hạn và thiếu đói ở các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 451/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ NẮNG HẠN VÀ THIẾU ĐÓI Ở CÁC ĐNA PHƯƠN G. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 90/1998/QĐ-TTg ngày 08-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả nắng hạn, thiên tai những tháng năm 1998; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh và Đoàn công tác của Chính phủ; QUYẾT ĐNNH : Điều 1. - Bộ Tài chính sử dụng 17,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng của ngân sách trung ương cấp các tỉnh Quảng N am, Đắc Lắc, Bình Phước, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau để trợ giúp cho các hộ dân thiếu đói và có thêm nguồn chi cho bơm nước chống hạn, phòng, cháy chữa rừng, chống dịch bệnh cho người và giống cho sản xuất, phân bổ cụ thể như sau: 1. Tỉnh Quảng N am: 4,5 tỷ đồng (trong đó có 3,5 tỷ đồng mua 1000 tấn gạo); 2. Tỉnh Đắc Lắc : 4,0 tỷ đồng (trong đó có 3,5 tỷ đồng mua 1000 tấn gạo); 3. Tỉnh Bình Phước : 2,0 tỷ đồng (trong đó có 1,4 tỷ đồng để mua 400 tấn gạo); 4. Tỉnh Trà Vinh : 2,0 tỷ đồng (trong đó có 1,0 tỷ đồng để mua 300 tấn gạo); 5. Tỉnh Bến Tre : 2,0 tỷ đồng (trong đó có 1,4 tỷ đồng để mua 400 tấn gạo); 6. Tỉnh Cà Mau : 3,0 tỷ đồng (trong đó có 1,0 tỷ đồng để mua 300 tấn gạo); - Các địa phương tự tổ chức mua gạo cứu trợ bằng hiện vật cho đến tận người dân. - Các Bộ Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, N ông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra các địa phương sử dụng các khoản kinh phí này. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản hỗ trợ nói trên, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chính sách của N hà nước.
  2. Điều 2. – Giao Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các Bộ : Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khNn trương tổng hợp tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra và tình hình thiếu đói của các tỉnh còn lại trong cả nước, để xuất biện pháp hỗ trợ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều 3. – Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn vốn để điều chỉnh, bổ sung 250-300 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản cho nạo vét kênh mương, làm hồ chức nước nhỏ, làm đê bao, hoàn chỉnh các công trình thủy lợi dở dang để đưa vào khai thác phục vụ ngay cho vụ hè thu, vụ mùa xuân 1998 và vụ đông xuân 1998-1999 tại các tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây N guyên, đồng bằng sông Cửu Long trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 1998. Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: N ông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng N am, Đắc Lắc, Bình Phước, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản