Quyết định số 46-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 46-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46-HĐBT về việc phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 46-H BT NGÀY 15-3-1984 V VI C PHÂN V CH NA GI I THN XÃ B N TRE THU C T NH B N TRE. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã H i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh B n Tre và Ban t ch c Chính ph , QUY T NNH i u 1.- C t xã Nhơn Th nh, xã Phú Nhu n c a huy n Gi ng Trôm, và xã Phú Hưng c a huy n Châu Thành nh p vào th xã B n Tre. a gi i c a th xã B n Tre phía ông giáp xã Thu n i n thu c huy n Gi ng Trôm, phía tây giáp xã Sơn ng thu c huy n Châu Thành, phía nam giáp sông Hàm Luông, phía b c giáp xã H u nh thu c huy n Châu Thành. i u 2.- U ban nhân dân t nh B n Tre và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản