Quyết định số 4670-V10

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 4670-V10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4670-V10 về việc quy định cho trường tuyên huấn Trung ương được hưởng chính sách, chế độ như các trường đại học do Bộ trưởng Tổng thư ký ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4670-V10

  1. BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT KÝ NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4670-V10 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1982 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ SỐ 4670-V10 NGÀY 19-11-1982 VỀ VIỆC QUY ĐNN H CHO TRƯỜN G TUYÊN HUẤN TRUN G ƯƠN G ĐƯỢC HƯỞN G CÁC CHÍN H SÁCH, CHẾ ĐỘ N HƯ CÁC TRƯỜN G ĐẠI HỌC Căn cứ quyết định số 2698-NQ/NSTƯ ngày 12-7-1976 của Ban bí thư trung ương Đảng về việc mở rộng quy mô Trường tuyên huấn trung ương và giao nhiệm vụ cho trường đào tạo một đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ đại học về lý luận Mác-Lê-nin và nghiệp vụ công tác tuyên huấn. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã quyết định cho Trường tuyên huấn trung ương được hưởng các chính sách, chế độ mà N hà nước ban hành đối với cán bộ, giáo viên và học sinh các trường đại học. Yêu cầu bộ trưởng các Bộ Tài chính, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Lao động, N ội vụ, N ội thương, Văn hoá, Lương thực, Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp thực phNm; chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch N hà nước, chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, tích cực giúp đỡ Trường tuyên huấn trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ trẻ có trình độ đại học mà Ban bí thư Trung ương Đảng đã giao cho trường. Nguyễn Hữu Thụ (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản