Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN/KL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
15
download

Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN/KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN/KL về việc ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN/KL

  1. 47/1999/QD-BNN/KL,Quy t nh 47,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,G và lâm s n,Ki m tra,Ki m tra khai thác lâm s n,Tài nguyên- Môi trư ng,Quyet dinh 47,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Go va lam san,Kiem tra,Kiem tra khai thac lam san,Tai nguyen- Moi truong Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản