Quyết định số 50-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 50-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50-QĐ/CTN về việc cử đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Triều Tiên do Chủ tịch Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 50-Q /CTN Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 1993 QUY T NNH V VI C C IS C M NH TOÀN QUY N NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I C NG HÒA TRI U TIÊN CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 101, i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1646-TH ngày 17 tháng 04 năm 1992, QUY T NNH: i u 1. C ng chí Nguy n Phú Bình, nguyên V trư ng, Chánh Văn phòng B Ngo i giao, hi n là Trư ng cơ quan i di n nư c ta t i C ng hòa Tri u Tiên mang hàm i s , làm i s c m nh toàn quy n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i C ng hòa Tri u Tiên. i u 2. ng chí Th tư ng Chính ph , ng chí Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ng chí Nguy n Phú Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản