Quyết định số 538/QĐ-TTg

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 538/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 538/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 538/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 538/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP CAO VIỆT NAM - HOA KỲ VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3872/BKH-ĐTNN ngày 10/6/2005). QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Hội đồng bao gồm các thành viên được mời nêu trong danh sách kèm theo. Trong quá trình triển khai thành phần Hội đồng sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu hoạt động. Điều 2. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của Hội đồng là đưa ra những đánh giá và kiến nghị khách quan, độc lập nhằm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành, lĩnh vực kinh tế nói riêng. Hội đồng có những hoạt động chủ yếu sau: 1. Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam 2. Làm đầu mối tổng hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ tham gia góp ý xây dựng chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam. 3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giữa các doanh nghiệp hai nước.
  2. 4. Nghiên cứu, đề xuất về các vấn đề tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam Hoa Kỳ, nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư của các công ty Hoa kỳ vào Việt Nam. Điều 3. Quy chế làm việc, kế hoạch hàng năm của Hội đồng tư vấn do phiên họp toàn thể của Hội đồng tư vấn xác định. Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức phiên họp thường niên 2 lần/năm, luân phiên tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, quan chức Chính phủ liên quan tham gia các phiên họp. Điều 4. Ban Thư ký là cơ quan giúp việc và làm đầu mối thực hiện các hoạt động của Hội đồng tư vấn. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu là Trưởng ban Ban Thư ký. Trưởng Ban Thư ký ra quyết định thành lập và nhân sự của Ban Thư ký. Điều 5. Bộ Tài chính cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng tư vấn và Ban Thư ký. Điều 6. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ: - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Việt Nam. - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Hoa Kỳ. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 8. Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan nêu tại Điều 8, - Công báo; - VPCP: BTCN, các PCN (đã ký) Người phát ngôn của TTCP các Vụ CN, NN, KTTH, Cục Phan Văn Khải QTTV, - Lưu: VT, QHQT (3), 35
  3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP CAO VIỆT NAM - HOA KỲ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 538/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) A. THÀNH VIÊN PHÍA VIỆT NAM 1. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch. 2. Bà Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên, 3. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên, 4. Ông Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành viên, 6. Ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, thành viên, 7. Ông Vũ Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần may Phương Đông, thành viên, 8. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hàng không Việt Nam, thành viên, 9. Ông Trịnh Thanh Hoan Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thành viên, 11. Ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam, thành viên, 12. Ông Trần Thiện Hải, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Minh Hải, thành viên. B. THÀNH VIÊN PHÍA HOA KỲ 1. Ông Ernest Bower, sáng lập viên Công ty Brooks Bower Asia, Chủ tịch, 2. Ông Evan E Greenberg Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty ACE (bảo hiểm), thành viên. 3. Ông Allan R Mulally, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Boeing (hàng không), thành viên,
  4. 4. Ông Jeffrey Shaefer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Citigrop, thành viên, 5. Ông Willian B Berry, Tổng Giám đốc Conoco Phillips (dầu khí), thành viên, 6. Ông John G.Rice, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GE Energy (chế tạo năng lượng), thành viên, 7. Ông Ted Gavrilis, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Lockheed Martin Commercial Space System (máy bay thương mại), thành viên, 8. Tiến sĩ Irwin Mark Jacobs, Chủ tịch Qualcomm Incorporated (công nghệ thông tin), thành viên, 9. Ông Joseph McGrath, Giám đốc điều hành Unisys Corporation (công nghệ thông tin), thành viên, 10. Ông Paul R Hanrahan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AES Corporation (điện), thành viên./.
Đồng bộ tài khoản