intTypePromotion=3

Quyết định Số: 559/QĐ-CTN

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
98
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 559/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Số: 559/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 559/QĐ-CTN

 1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 559/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 22/TTr-CP ngày 05/4/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 287 người có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những người có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nguyễn Minh Triết DANH SÁCH
 2. NGƯỜI CAMPUCHIA HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TP HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 559/QĐ-CTN ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 1. Nguyễn Lệ Hoa, sinh ngày 24/3/1958 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Lệ Hoa Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 2. Ngô Tào Tịch, sinh ngày 30/01/1982 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Tào Tịch Giới tính: Nam Hiện trú tại: 1 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 3. Trang Quang, sinh ngày 26/11/1963 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trang Quang Giới tính: Nam Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 4. Trang Ky, sinh ngày 10/10/1953 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trang Ky Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 4 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 5. Diệp Cường, sinh ngày 08/4/1938 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Cường Giới tính: Nam Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 2
 3. 6. Diệp Trung Hoa, sinh ngày 10/10/1965 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trung Hòa Giới tính: Nam Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 7. Diệp Choi Chi, sinh ngày 12/12/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Choi Chi Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 8. Diệp Manh Chhay, sinh ngày 09/11/1969 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Vĩ Dân Giới tính: Nam Hiện trú tại: 8 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 9. Yim Vong, sinh ngày 01/5/1944 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Minh Hoàng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 10. Seng Chan Than, sinh ngày 25/5/1948 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Nga Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 9 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 11. Tan Cham Nan, sinh ngày 27/6/1966 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Quang Giới tính: Nam 3
 4. Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 12. Tan Sophi, sinh ngày 12/11/1991 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Ngọc Kim Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 13. Tan Bopha, sinh ngày 09/8/1993 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Huy Giới tính: Nam Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 14. Tan Peakreismy, sinh ngày 06/02/1995 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Gia Quyền Giới tính: Nam Hiện trú tại: 10 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 15. Hồ Danh Quần, sinh ngày 16/7/1948 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Danh Quần Giới tính: Nam Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 16. Dèn Lầy Chía, sinh ngày 29/9/1953 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Dương Lệ Châu Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 17. Hồ Mành Chhền, sinh ngày 29/7/1979 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Chhền 4
 5. Giới tính: Nam Hiện trú tại: 11 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 18. Hồ Mành Cón, sinh ngày 09/7/1982 tại Vĩnh Long Có tên gọi Việt Nam là: Hồ Mành Cón Giới tính: Nam Hiện trú tại: 11A ấp 3 Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 19. Sophalay De Monteiro, sinh ngày 04/4/1961 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hoàng Phúc Giới tính: Nam Hiện trú tại: 12 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 20. Huỳnh Gia Kiệt, sinh ngày 12/7/1977 tại Tây Ninh Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Gia Kiệt Giới tính: Nam Hiện trú tại: 14 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 21. Hêng Sam Bat, sinh ngày 15/4/1979 tại An Giang Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bat Giới tính: Nam Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 22. Hêng Sam Bô, sinh ngày 24/10/1976 tại Tây Ninh Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Bô Giới tính: Nam Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 23. Hêng Say, sinh ngày 01/12/1947 tại Campuchia 5
 6. Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Say Giới tính: Nam Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 24. Hêng Sam Nang, sinh ngày 28/4/1973 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Hêng Sam Nang Giới tính: Nam Hiện trú tại: 13 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 25. Ton Lop Sambo, sinh ngày 04/4/1957 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Chiếu Giới tính: Nam Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 26. Ton Lop Sam Roeung, sinh ngày 03/8/1958 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lan Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 27. Ton Lop Say Na, sinh ngày 12/5/1993 tại Tp Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Say Na Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 28. Ton Lop Sy Ten, sinh ngày 22/8/1995 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Ton Lop Sy Ten Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 6
 7. 29. Ton Lop Chanh Ny, sinh ngày 06/7/1982 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là:Trần Minh Đăng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 30. Ton Lop Bo Pha, sinh ngày 29/12/1989 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trần Lan Anh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 16 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 31. Thiên Sarith, sinh ngày 28/7/1957 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Tài Giới tính: Nam Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 32. Thiên Sophy, sinh ngày 10/7/1958 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Dương Thị Kim Hiến Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 33. Thiên Savy, sinh ngày 27/7/1987 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trương Quốc Huy Giới tính: Nam Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 34. Prum Té Vi, sinh ngày 26/8/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Kim Trâm Giới tính: Nữ 7
 8. Hiện trú tại: 17 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 35. Neang Thi An, sinh ngày 20/5/1934 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Ẩn Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 36. Thiên Sarina, sinh ngày 25/02/1963 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Nga Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 37. Thiên Sarey, sinh ngày 01/7/1961 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Sang Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 38. Thiên Sarou, sinh ngày 01/8/1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Thành Giới tính: Nam Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 39. Kang Siphon, sinh ngày 08/10/1966 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thanh Thúy Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 15 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 40. Thiên Sovanna, sinh ngày 26/7/1964 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Văn Nghĩa 8
 9. Giới tính: Nam Hiện trú tại: 18 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 41. Tô Quế Hoa, sinh ngày 18/9/1942 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tô Quế Hoa Giới tính: Nam Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 42. Huỳnh Kuy Veng, sinh ngày 16/8/1944 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Thị Duyên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 43. Tô Hua Kiệt, sinh ngày 28/11/1969 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tô Hào Kiệt Giới tính: Nam Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 44. Tô Eng Keak, sinh ngày 25/9/1971 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tô Anh Kiệt Giới tính: Nam Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 45. Tô Phech Ten, sinh ngày 06/6/1973 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tô Kim Anh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 19 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 46. Tes Srey, sinh ngày 30/01/1970 tại Campuchia 9
 10. Có tên gọi Việt Nam là: Tes Giàu Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 47. Tes Ham, sinh ngày 09/9/1930 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tes Sy Giới tính: Nam Hiện trú tại: 20 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 48. Vang Ly Soan, sinh ngày 01/10/1973 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Vang Ly Soan Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 49. Vang Kiên Tong, sinh ngày 17/9/1972 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Vang Kiên Tong Giới tính: Nam Hiện trú tại: 21 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 50. Kuon Chia, sinh ngày 01/7/1935 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trịnh Nam Sinh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 51. Khưu Phụng, sinh ngày 29/01/1964 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Mỹ Phụng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 10
 11. 52. Khưu Phong, sinh ngày 23/7/1966 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Khưu Phong Giới tính: Nam Hiện trú tại: 22 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 53. Hoàng Trịnh Liên, sinh ngày 08/4/1943 tại Trung Quốc Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng Trịnh Liên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 54. Trần Xiêm, sinh ngày 20/10/1933 tại Trung Quốc Có tên gọi Việt Nam là: Trần Xiêm Giới tính: Nam Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 55. Trần Cẩm Bình, sinh ngày 05/8/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Bình Giới tính: Nam Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 56. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 23/5/1970 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Linh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 57. Trần Cẩm Minh, sinh ngày 30/5/1976 tại Tp Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trần Cẩm Minh Giới tính: Nam 11
 12. Hiện trú tại: 23-24 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 58. Tôn Hang, sinh ngày 16/02/1930 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tôn Hựng Khanh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 59. Mành Khần, sinh ngày 12/6/1963 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mành Mỹ Lâm Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 60. Mành Sok Lan, sinh ngày 16/10/1969 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mành Quế Phương Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 61. Mành Hồng Pha, sinh ngày 06/5/1973 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mành Hồng Ngân Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 62. Mành Sok Lầng, sinh ngày 17/02/1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mành Huệ Linh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 25 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 63. Ky Luc Ke, sinh ngày 15/5/1936 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Ky Luc Ke 12
 13. Giới tính: Nam Hiện trú tại: 26 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 64. Trần Văn Thu, sinh ngày 02/7/1949 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Thu Giới tính: Nam Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 65. Trần Thị Bình, sinh ngày 07/5/1954 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Bình Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 66. Trần Văn Bình, sinh ngày 01/8/1975 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Bình Giới tính: Nam Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 67. Trần Vĩnh Kín, sinh ngày 20/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trần Vĩnh Kín Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 27 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 68. Tea Khun Han, sinh ngày 15/6/1948 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quan Anh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 69. Sam Bath Dareo, sinh ngày 12/8/1959 tại Campuchia 13
 14. Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Ngọc Hồng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 70. Tea Chanh Tha, sinh ngày 25/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trần Quang Vinh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 71. Tea Rinna, sinh ngày 06/5/1984 tại Vĩnh Long Có tên gọi Việt Nam là: Trần Tuyết Dung Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 28 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 72. Hun Văn Hoa, sinh ngày 26/9/1930 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Hun Văn Hoa Giới tính: Nam Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 73. Hun Thị Năm, sinh ngày 26/9/1975 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Hun Thị Năm Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 29 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 74. Trần Thị Mai, sinh ngày 02/02/1941 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Mai Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 14
 15. 75. Trương Tư Mẫnh, sinh ngày 07/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Trương Tư Mẫnh Giới tính: Nam Hiện trú tại: 30 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 76. Bùi Thị Bê, sinh ngày 20/02/1921 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Bùi Thị Bê Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lô A30 Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 77. Trần Thị Lang, sinh ngày 21/8/1964 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Lang Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Lô A30 Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 78. Mành Kón, sinh ngày 24/02/1965 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mành Phu Kón Giới tính: Nam Hiện trú tại: 31 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 79. Mành Ái Huê, sinh ngày 21/10/1998 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Mành Ái Huê Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông – phường 14 – quận 8 thành phố Hồ Chí Minh 80. Mành Gia Huy, sinh ngày 10/9/2005 tại thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Mành Gia Huy Giới tính: Nam 15
 16. Hiện trú tại: 42k1/16 Bình Đông – phường 14 – quận 8 thành phố Hồ Chí Minh 81. Lâm Liên, sinh ngày 22/11/1922 tại Trung Quốc Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Liên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 82. Trương Thị Muối, sinh ngày 12/7/1958 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Thị Muối Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 83. Trương Thị Thai, sinh ngày 02/6/1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trương Ngọc Thai Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 32 Lô A Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 84. Mã Ngọc Liên, sinh ngày 16/10/1930 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Mã Ngọc Liên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 85. Tăng Hoài En, sinh ngày 21/10/1959 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Anh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 86. Tăng Hoài Chu, sinh ngày 05/9/1957 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Chu 16
 17. Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 87. Tăng Hoài Kính, sinh ngày 24/7/1965 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Kính Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 88. Tang Hoài Bình, sinh ngày 30/12/1971 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Hoài Bình Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 1-2 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 89. Tăng Chi Hong, sinh ngày 24/5/1961 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tăng Chí Hùng Giới tính: Nam Hiện trú tại: 4 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 90. Dèn Nga, sinh ngày 12/01/1924 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Dèn Nga Giới tính: Nữ Hiện trú tại: 3 Lô B Trại 979 E, xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 91. Lam Meng Chi, sinh ngày 22/01/1964 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Chí Giới tính: Nam Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 92. Lam Muy Seng, sinh ngày 08/5/1966 tại Campuchia 17
 18. Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Seng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 93. Lam Meng Koung, sinh ngày 21/10/1967 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Minh Quang Giới tính: Nam Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 94. Diệp Chin Yong, sinh ngày 13/12/1942 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trân Dung Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 95. Lam Muy Beng, sinh ngày 20/01/1963 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Mỹ Lan Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 5 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 96. Lý Tương Hào, sinh ngày 28/6/1967 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lý Tương Hào Giới tính: Nam Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 97. Lam Mai Nin, sinh ngày 01/01/1958 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lam Mai Linh Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 18
 19. 98. Lam Kim Hoa, sinh ngày 01/01/1960 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Lam Kim Hòa Giới tính: Nam Hiện trú tại: Số 6 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh 99. Tan Dara Vout, sinh ngày 06/6/1978 tại Tây Ninh Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Hoa Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 100. Tan Dara, sinh ngày 10/10/1973 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Chí Minh Giới tính: Nam Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 101. Tan Da La, sinh ngày 06/01/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Châu Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 102. Tan Nary, sinh ngày 24/12/1965 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Tan Trần Bửu Ngọc Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 12 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 103. Su Mai, sinh ngày 19/9/1906 tại Trung Quốc Có tên gọi Việt Nam là: Su Mai Giới tính: Nam 19
 20. Hiện trú tại: Số 13 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 104. Su Ly Hoa, sinh ngày 23/12/1926 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Su Ly Hoa Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 105. Ngô Kiên, sinh ngày 18/9/1946 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Kiên Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 106. Ngô Lưng, sinh ngày 08/7/1968 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Lưng Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 14 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 107. Huỳnh Chi, sinh ngày 04/5/1928 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Chi Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 108. Trần Huỳnh Muối, sinh ngày 02/4/1972 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Trần Huỳnh Muối Giới tính: Nữ Hiện trú tại: Số 15 Lô B Trại 979 E xã Phạm Văn Cội - Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 109. Ngô Mui Liêm, sinh ngày 01/01/1962 tại Campuchia Có tên gọi Việt Nam là: Ngô Mui Liên Giới tính: Nữ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản