Quyết định số 6-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 6-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6-HĐBT về việc thành lập thị trấn Na Dương thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 6-H BT Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 6-H BT NGÀY 12-1-1984 V VI C THÀNH L P THN TR N NA DƯƠNG THU C HUY N L C BÌNH,T NH L NG SƠN. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh L ng Sơn, QUY T NNH i u 1 - C t 600 hécta t c a xã L i B c; 200 hécta t c a xã ông Quan; 150 hécta t c a xã Sàn Viên thành l p th tr n Na Dương thu c huy n L c Bình, t nh L ng Sơn. a gi i c a th tr n Na Dương phía ông giáp xã Sàn Viên, phía tây giáp xã ông Quan, phía nam giáp xã L i B c, phía b c giáp xã Khu t Gia. i u 2 - U ban nhân dân t nh L ng Sơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản