intTypePromotion=1

Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư Pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT

  1. 60/1999/QD-TP-QT,Quy t nh 60,B Tư pháp,M u gi y qu c t ch Vi t Nam,Quy n dân s ,Quyet dinh 60,Bo Tu phap,Mau giay quoc tich Viet Nam,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 60/1999/Q -TP-QT Tiêu : Quy t nh s 60/1999/Q -TP-QT v vi c ban hành m u gi y t v qu c t ch Vi t Nam do B Tư Pháp ban hành Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: B Tư pháp Ngư i ký: Nguy n ình L c Ngày ban hành: 07/04/1999 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản