Quyết định số 607-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 607-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 607-BYT/QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn sai số cho phép về khối lượng, thể tích, nồng độ hoặc hàm lượng thuốc pha chế và đóng gói lẻ ở các cơ sở điều trị, cửa hàng và quốc doanh dược phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 607-BYT/QĐ

  1. BỘ Y TẾ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 607-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN SAI SỐ CHO PHÉP VỀ KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH, NỒNG ĐỘ HOẶC HÀM LƯỢNG THUỐC PHA CHẾ VÀ ĐÓNG GÓI LẺ Ở CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ, CỬA HÀNG VÀ QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp; Căn cứ Thông tư số 3-BYT/TT ngày 13-01-1965 của Bộ y tế hướng dẫn thi hành Nghị định số 123-CP của Hội đồng Chính phủ; Theo đề nghị của ông Trưởng phòng dược chính trực thuộc Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn sai số cho phép về khối lượng, thể tích, nồng độ hoặc hàm lượng thuốc pha chế và đóng gói lẻ ở các cơ sở điều trị, cửa hàng và quốc doanh dược phẩm. Điều 2. Tiêu chuẩn này được ban hành để chính thức áp dụng và có hiệu lực từ 01-01- 1967. Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh, Cục trưởng Cục quản lý sản xuất, Cục phân phối dược phẩm và ông Trưởng phòng dược chính trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG DƯỢC SĨ. Vũ Công Thuyết
Đồng bộ tài khoản