Quyết định số 62-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 62-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62-CP về việc phân công cán bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62-CP Hà N i, ngày 27 tháng 2 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 62-CP NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1980 V VI C PHÂN CÔNG CÁN B H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t T ch c H i ng Chính ph ngày 14 tháng 7 năm 1960; Xét nhu c u công tác và kh năng c a cán b , QUY T NNH i u 1- ng chí inh c Thi n, B trư ng B Giao thông và v n t i, thay m t Chính ph ph trách công tác d u khí, công tác giao thông và công tác i u hoà v n t i trong c nư c. i u 2 - Các ng chí th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ng chí inh c Thi n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản