Quyết định số 65-KT/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 65-KT/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65-KT/CTN về việc tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 65-KT/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 65-KT/CTN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 1993 QUY T NNH V VI C T NG DANH HI U NGH SĨ ƯU TÚ CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH T ng danh hi u Ngh sĩ Ưu tú cho 386 ngh sĩ (danh sách ính kèm theo) ã có nhi u c ng hi n trong s nghi p xây d ng và phát tri n n n ngh thu t c a dân t c. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản