Quyết định số 658/2004/QĐ-CCB V/v

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 658/2004/QĐ-CCB V/v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 658/2004/QĐ-CCB V/v Ban chấp hành Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam do Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 658/2004/QĐ-CCB V/v

  1. HỘI CỰU CHIẾN BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 658/2004/QĐ-CCB Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2004 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Căn cứ vào quyết định số 100/QĐ-TƯ ngày 03/02/1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và văn bản số 528/NC ngày 24/02/1990 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Căn cứ chỉ thị số 487/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 05/1998/TTLT – TCCBCP – CCB ngày 30/9/1998 về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan, hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước Căn cứ điều 9 chương IV Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam Theo nguyện vọng của Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Đảng uỷ và Bộ Trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường Trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều 2: Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 10 đồng chí có tên sau đây: 1. Đồng chí Lại Minh Hiền Chủ tịch 2. Đồng chí Bùi Văn Đức Phó Chủ tịch 3. Đồng chí Lê Văn Hiệu Phó Chủ tịch 4. Đồng chí Đặng Hồng Nga Uỷ viên BCH 5. Đồng chí Lê Hoàng Long Uỷ viên BCH 6. Đồng chí Nguyễn Thành Vạn Uỷ viên BCH 7. Đồng chí Phạm Hữu Dần Uỷ viên BCH 8. Đồng chí Trần Ngọc Liên Uỷ viên BCH 9. Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm Uỷ viên BCH 10. Đồng chí Vũ Trọng Hiến Uỷ viên BCH
  2. Điều 3: Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội cấp trên, Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau thời gian không quá 1 năm sẽ tiến hành Đại hội để bầu ban chấp hành chính thức. Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu riêng theo quy định trong Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT – BCA-HCCB ngày 20/3/2000 của Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều 4 : Các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức – Chính sách Trung ương Hội, Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG CHỦ TỊCH Đặng Quân Thuỵ
Đồng bộ tài khoản