Quyết định số 66-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 66-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66-CP về việc điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66-CP Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 66 - CP NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1980 V VI C I U CH NH NA GI I VÀ I TÊN XÃ THU C T NH NG NAI H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp năm 1959 quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph ; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh ng Nai QUY T NNH i u 1 - Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i và i tên xã thu c t nh ng Nai như sau: 1. Sáp nh p xã Tân L p c a huy n Xuyên M c vào huy n Châu Thành cùng t nh. 2. i tên xã Siph thu c huy n Long Thành thành xã Long c. i u 2 - U ban nhân dân t nh ng Nai ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Tuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản