Quyết định số 66-KT/CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 66-KT/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66-KT/CTN về việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho đồng chí Trần Ngọc Hoằng do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66-KT/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 66-KT/CTN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 1993 QUY T NNH V VI C T NG DANH HI U ANH HÙNG LAO NG CHO NG CHÍ TR N NG C HO NG CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , QUY T NNH T ng danh hi u Anh hùng Lao ng cho ng chí Tr n Ng c Ho ng, Giám c nông trư ng Sông H u kiêm Giám c nông trư ng 30-4 thu c t nh H u Giang (nay là t nh C n Thơ và t nh Sóc Trăng), sinh năm 1925, quê: phư ng An Hòa, thành ph C n Thơ, t nh C n Thơ, ã có thành tích c bi t xu t s c trong ch o s n xu t, xây d ng nông trư ng và th c hi n các nhi m v xã h i t năm 1979 n năm 1992. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản