Quyết định số 67-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 67-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67-HĐBT về việc phân vạch lại địa giới thị trấn An Lạc và một số xã, phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67-H BT Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 67 - H BT NGÀY 12-9-1981 V VI C PHÂN V CH NA GI I THN TR N AN L C THU C HUY N BÌNH CHÁNH VÀ M T S XÃ, PHƯ NG THU C THÀNH PH H CHÍ MINH. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, QUY T NNH i u 1: Gi i th xã An L c thu c huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh thành l p th tr n An L c (huy n l Bình Chánh) và di n tích là 614 hécta; ph n t còn l i c a xã An L c cũ sáp nh p vào các xã cùng huy n (xã Bình Tri ông 251 hécta, xã Tân Kiên 63 hécta và xã Tân ...120 hécta) (1). i u 2: Phân l i a gi i hành chính m t s phư ng thu c qu n III và qu n X thành ph H Chí Minh như sau: 1. Qu n III: a. Gi i th phư ng II sáp nh p vào phư ng I và phư ng VIII (1) b. Gi i th phư ng IV sáp nh p vào phư ng III (1). c. Gi i th phư ng VI sáp nh p vào phư ng V và phư ng VII (1) 2. Qu n X: a. Gi i th phư ng XVII sáp nh p vào phư ng XI (1). b. Gi i th phư ng IV sáp nh p vào phư ng III, phư ng VII và phư ng VIII (1). c. Gi i th phư ng XXII sáp nh p vào các phư ng XXI, phư ng XXIII và phư ng XXIV (1).
  2. i u 3: ng chí ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các phư ng, các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản