Quyết định số 674/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 674/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 674/2001/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cụa Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 674/2001/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 674/2001/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 674/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ. Căn cứ Thông tư số 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997; Thông tư số 92/1999/TT-BTC ngày 24/7/1999 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Căn cứ Điều 3 Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số mặt hàng quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan: 1. Bánh quy các loại do Malaysia sản xuất: 1,50USD/kg 2. Mũ bảo hiểm xe gắn máy dùng cho người lớn: * Do các nước ngoài Trung Quốc sản xuất: + Loại chùm tai và che cả hàm: 10USD/chiếc + Loại khác: 7USD/chiếc * Do Trung Quốc sản xuất giá tính bằng 70% loại trên 3. Máy đông lạnh dạng tủ do Trung Quốc sản xuất tính bằng 70% giá loại máy đông lạnh dạng tủ quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ.
  2. 4. Shortening: 350USD/tấn 5. Linh kiện Mô tơ điện: + Roto tính bằng 40% + Stato tính bằng 40% + Trục Roto tính bằng 10% + Các phụ kiện khác của Môtơ bằng 10% giá của môtơ điện nguyên chiếc quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ/TCHQ. Điều 2: Giá tối thiểu các mặt hàng điều chỉnh và bổ sung tại Quyết định này thay thế và bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng quy định tại bảng giá ban hành theo Quyết định số 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Cục trưởng Cục KTTT-XNK, Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Mạnh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản