Quyết định số 682/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 682/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 682/2000/QĐ-TCHQ về bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 682/2000/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 682/2000/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 682/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư số 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Bộ tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Xẻt đề nghị của ông Cục trưởng Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ sung giá tối thiểu mặt hàng xi măng trắng do Trung Quốc sản xuất tại Quyết định 458/2000/QĐ-TCHQ ngày 05 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau: Xi măng trắng do Trung quốc sản xuất đã đóng bao: - Loại tương đương PC 40 Giá 55 USD/tấn - Loại tương đương PC 30 Giá 50 USD/tấn - Loại tương đương PC 25 Giá 45 USD/tấn - Loại khác Giá 45 USD/tấn
  2. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Ông Cục trưởng Cục Kiểm tra - Thu thuế XNK, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Mạnh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản