intTypePromotion=1

Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt-Bỉ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP THÀNH L P H I H U NGHN VI T-B B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban b Lu t quy nh quy n l p H i. Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v . Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i. Xét ngh c a H i H u ngh Vi t-B , ý ki n c a B Ngo i giao, c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và V T ch c phi chính ph . QUY T NNH: i u 1. Cho phép thành l p H i H u ngh Vi t-B . i u 2. H i H u ngh Vi t-B ch u s qu n lý nhà nư c c a B Ngo i giao và ho t ng theo i u l ư c B N i v phê duy t. H i H u ngh Vi t-B t lo li u m i chi phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. H i H u ngh Vi t-B , Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2