Quyết định số 71-NQ-TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 71-NQ-TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71-NQ-TVQH về việc bầu cử bổ sung một đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử I của tỉnh Hà Đông do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71-NQ-TVQH

  1. U BAN THƯ NG V QU C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 71-NQ-TVQH Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 1965 QUY T NNH V VI C B U C B SUNG M T I BI U QU C H I T I ƠN VN B U C I C A T NH HÀ ÔNG Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Căn c theo i u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa. Căn c theo các i u 31 và 55 c a lu t b u c i bi u Qu c h i ngày 31 tháng 12 năm 1959. Xét vi c khuy t i bi u Qu c h i t nh Hà ông. QUY T NNH: T i ơn v b u c I c a t nh Hà ông g m các huy n an Phư ng, Hoài c, Chương M , Thanh Oai và th xã Hà ông, s ti n hành b u c b sung vào ngày ch nh t 25 tháng 4 năm 1965 b u m t i bi u Qu c h i thay cho ông Ph m T n Thăng ã t tr n. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Văn Hoan
Đồng bộ tài khoản