Quyết định số 71/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 71/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/QĐ-TTg về việc Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: 71/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 8510/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 35/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể và 61 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 14/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 2. Liên đoàn Lao động quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Thanh tra quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 5. Ban Quản lý Chợ Vườn Chuối, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 6. Nhân dân và cán bộ phường 10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 7. Đội Bảo vệ Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; 8. Nhân dân và cán bộ khu phố 6, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 9.Thanh tra quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; 10. Nhân dân và cán bộ khu phố 1, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 11. Nhân dân và cán bộ khu phố 2, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 12. Nhân dân và cán bộ khu phố 1, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; 13. Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 14. Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 15. Hội Chữ Thập đỏ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 16. Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 17. Nhân dân và Cán bộ xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh; 18. Phòng Ngân sách thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;
  3. 19. Nhà khách Thành ủy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 20. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 21. Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh; 22. Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 23. Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 24. Văn phòng Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 25. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thông tin thuộc Thành Đoàn, thành phố Hồ Chí Minh; 26. Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố thuộc Hội Sinh viên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh; 27. Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 28. Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thuộc Sở Công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh; 29. Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; II. CÁ NHÂN: 1. Ông Võ Tiến Sỹ, Chánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 2. Ông Nguyễn Văn Khê, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 3. Ông Phan Long, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Ông Võ Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 5. Ông Nguyễn Văn Mống, Trưởng phòng Quản lý tài sản thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;
  4. 6. Ông Nguyễn Xuân Xinh, Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 7. Ông Nguyễn Tân Phước, Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 8. Ông Trần Trung Lưu, Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 9. Ông Võ Minh Phương, Phó trưởng phòng Lưu trữ thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 10. Ông Huỳnh Phước Long, Phó trưởng phòng Sản xuất kinh doanh thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 11. Ông Diệp Tuấn Anh, Chuyên viên Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 12. Ông Lê Quang Thoa, Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 13. Ông Nguyễn Thanh Việt, Chánh Thanh tra quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 14. Bà Lê Thị Thúy, Trưởng Ban Quản lý Chợ Vườn Chuối, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 15. Ông Võ Trọng Dần, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 17. Bà Trần Ngọc Lệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 18. Ông Ngô Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; 19. Ông Huỳnh Lệ, Tổ trưởng Tổ Duy tu - điện Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; 20. Ông Hoa Ngọc Thành, Đội trưởng Đội Bảo vệ Chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; 21. Bà Nguyễn Thị Phiêu, Trưởng Phòng Kinh tế quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 22. Ông Lê Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
  5. 23. Ông Trần Quốc Xuân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 24. Ông Vũ Văn Quảng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 25. Bà Trần Thị Bảo Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; 26. Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; 27. Bà Phan Thị Thanh, Trưởng phòng Khám Bệnh viện quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; 28. Bà Bùi Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 29. Ông Phan Thanh Tân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, thành phố Hồ Chí Minh; 30. Ông Mai Đức Hải, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Công ích thuộc Công ty Công trình Đô thị quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; 31. Ông Nguyễn Văn Nhường, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; 32. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 33. Ông Trần Tấn Tài, Trưởng phòng Quản trị Hành chính thuộc Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 34. Bà Nguyễn Thị Út, Phó phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; 35. Bà Võ Thị Minh Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch dân số thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thành phố Hồ Chí Minh; 36. Bà Trương Ngọc Hoa, Trưởng Văn phòng Tư vấn Trẻ em thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thành phố Hồ Chí Minh; 37. Bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, thành phố Hồ Chí Minh; 38. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh;
  6. 39. Bà Trần Thị Kim Cúc, Chuyên trách công tác Đảng Văn phòng Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 40. Bà Dương Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 41. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Tam Bình, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 42. Ông Đặng Văn Chương, Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh; 43. Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ thuộc Thành Đoàn, thành phố Hồ Chí Minh; 44. Bà Trần Thị Kim Ngân, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Phú Lâm thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại (SaiGon Co.op), thành phố Hồ Chí Minh; 45. Ông Mai Văn Ba, Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự và đào tạo thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại, thành phố Hồ Chí Minh; 46. Ông Vương Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 47. Ông Trịnh Chí Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 48. Bà Võ Thị Liên Chi, Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh; 49. Ông Bùi Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quê Hương (Liberty) thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 50. Ông Dương Hồng Việt, Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 51. Ông Lê Hồng Minh, Phó Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 52. Ông Trương Minh Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 53. Bà Võ Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH một Thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh;
  7. 54. Ông Bùi Thanh Dũng, Tổ phó Kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 55. Ông Nguyễn Lương Tín, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa thuộc Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 56. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Kíp trưởng kíp 3, Nhà máy Lọc dầu Cát Lái thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí thành phố, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 57. Ông Phạm Văn Huyến, Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Văn phòng Thành ủy, thành phố Hồ Chí Minh; 58. Ông Lăng Văn Hai, Giám đốc Công ty Cổ phần Kim hoàn Sài Gòn thuộc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thành phố Hồ Chí Minh; 59. Ông Lê Hữu Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thành phố Hồ Chí Minh; 60. Bà Đặng Thị Lài, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thành phố Hồ Chí Minh; 61. Ông Trần Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình (TITCO), quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản