Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH về việc ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm do bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 718/2001/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 718/2001/QĐ-BKH NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80% SẢN PHẨM BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ, Ngành liên quan. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm công nghiệp mà các dự án đầu tư nước ngoài phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm. Điều 2. Danh mục này áp dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, đồng thời là căn cứ điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm đối với các Giấy phép đầu tư đã cấp thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998 của Bộ Kế hoạch đầu tư. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Trần Xuân Giá (Đã ký) DANH MỤC
  2. CÁC SẢN PHẨM CÔNG NHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80%SẢN PHẨM (Ban hành kèm theo Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 1. Xe hai bánh gắn máy 2. Xe ô tôdu lịch, xe tải dưới 10 tấn. 3. Máy bơm nước thuỷ lợi dưới 30.000m3/h, máy bơm nước sinh hoạt dưới 540m3/h. 4. Dây cáp điện trung hạ thế. 5. Dây cáp thông tin thông thường. 6. Tàu vận tải biển dưới 30.000 DWT; tàu đánh cá dưới 1000cv; tàu sông, ca-nô, sà lan (áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài). 7. Các sản phẩm nghe nhìn. 8. Sản phẩm nhôm hình. 9. Thép xây dựng thông dụng (F
Đồng bộ tài khoản