Quyết định số 73-CP

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 73-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73-CP về việc áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội của công nhân, viên chức Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh làm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH LÀM VIỆC TRONG CÁC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Để tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binh làm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh thêm yên tâm, phấn khởi sản xuất, nhằm tự giải quyết tốt đời sống của mình và góp phần đẩy mạnh sản xuất xã hội; Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội có sự nhất trí của Tổng công đoàn Việt Nam và Bộ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Những thương binh, bệnh binh làm việc trong các xí nghiệp sản xuất của thương binh sau khi đã thôi hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước cấp, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như công nhân, viên chức Nhà nước. Điều 2. – Những xí nghiệp sản xuất của thương binh đã thực hiện chế độ tự trả lương cho thương binh, bệnh binh làm việc trong xí nghiệp, phải trích một phần quỹ tiền lương của thương binh, bệnh binh để nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước. Điều 3. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành quyết định này. T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản