Quyết định số 78/2002/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2002/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2002/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2002/QĐ-UB về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 78/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH KHÔNG CẤP MỚI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 ; Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ; Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận ; Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29/6/2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận ; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo công tác di dời ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung. Cụ thể gồm các ngành nghề sau đây : 1. Ngành hóa chất : sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất pin-ắc quy, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất làm lạnh, phèn, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, dược liệu ; 2. Ngành tái chế phế thải : giấy, nhựa, kim loại ; 3. Ngành tẩy nhuộm vải sợi ; 4. Ngành luyện cán cao su ; 5. Ngành thuộc da; 6. Ngành xi mạ điện, luyện kim đúc ; 7. Ngành sản xuất bột giấy ; 8. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm xứ, thủy tinh ;
  2. 9. Ngành chế biến gỗ ; 10. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm, muối, dầu ăn, cồn, rượu bia nước giải khát ; 11. Ngành sản xuất thuốc lá ; 12. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình công nghiệp ; 13. Ngành giết mổ gia súc ; 14. Ngành chế biến than. Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc danh mục ngành nghề sản xuất, kinh doanh nêu trên đang hoạt động trong khu dân cư tập trung phải thực hiện đúng kế hoạch di dời của Ủy ban nhân dân thành phố, nếu doanh nghiệp, cơ sở thực hiện di dời sớm và đúng kế hoạch sẽ được hỗ trợ, khen thưởng theo quy định của thành phố. Trong thời gian chưa di dời, các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động phải nghiêm chỉnh chấp hành các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, lập biên bản và đình chỉ ngay hành vi vi phạm. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hoặc nếu vi phạm nghiêm trọng thì lập hồ sơ đề nghị xử lý theo Bộ Luật hình sự. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, các doanh nghiệp, các cơ sở thuộc danh sách các ngành nghề nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH - Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Thường trực Thành Ủy - TT. HĐND/TP - Bộ KHCN và MT, Bộ NN & PTNT Bộ KH-ĐT, Bộ CN - Thường trực UBND/TP Mai Quốc Bình - Báo, Đài - VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH - Lưu (CNN-H)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản