Quyết định số 80/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 80/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/1999/QĐ-BCN về việc cấp phép thiết kế, gia công chế tạo lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP THIẾT KẾ, GIA CÔNG CHẾ TẠO LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Xét đơn và hồ sơ xin cấp giấy phép chế tạo thiết bị chịu áp lực số 103/TK-KT ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Công ty Cơ khí Hóa chất Hà Bắc thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cho phép Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam được: - Thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực có: Áp suất làm việc đến 64 kG/cm2; dung tích làm việc đến 100 m3; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị chịu áp lực có: Áp suất làm việc đến 40 kG/cm2; dung tích làm việc đến 500 m3; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa nồi hơi có: Áp suất làm việc đến 64 kG/cm2; dung tích làm việc đến 35 tấn/giờ; Điều 2: Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc chịu trách nhiệm về thiết kế, tính toán sức bền, lập quy trình công nghệ chế tạo, lập hồ sơ xuất xưởng của thiết bị theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Các tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra, quy trình công nghệ chế tạo thiết bị phải được Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp duyệt về kỹ thuật an toàn.
  2. Các thiết bị sau lắp đặt, sửa chữa phải được Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp khu vực kiểm tra, khám nghiệm. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2004. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cơ khí hóa chất Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3, - Lưu VP, Cục KTAT. Lê Quốc Khánh
Đồng bộ tài khoản