Quyết định số 82/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 82/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 82/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1794/TTr-BTĐKT nngày 31 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 17 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Đồng Tháp; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-TTg, ngày 17/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 2. Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh Đồng Tháp. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Phan Đình Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị tỉnh Đồng Tháp; 2. Ông Mai Hồng Thanh, Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; 3. Ông Phạm Thanh Nhã, Giám đốc Sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, tỉnh Đồng Tháp; 4. Bà Lại Hoàng Mai, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, tỉnh Đồng Tháp; 5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; 6. Ông Trần Thành Công, Trưởng ban Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 7. Ông Ngô Hồng Chiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 8. Ông Lê Văn Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 10. Ông Võ Thành Trạng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
  3. 11. Ông Trần Văn Kháng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; 12. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; 13. Ông Nguyễn Thành Thơ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; 14. Ông Phạm Khiêm, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 15. Ông Phan Văn Tắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; 16. Bà Sơn Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Tháp; 17. Ông Nguyễn Văn Thi, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản