Quyết định số 85/2003/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 85/2003/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 85/2003/QĐ-BQP về việc nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 85/2003/QĐ-BQP

  1. BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/2003/QĐ-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 85/2003/QĐ-BQP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BIÊN PHÒNG THÀNH HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG THUỘC BỘ TƯ LỆNH BIÊN PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng; Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nâng cấp trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Điều 2. Học viện Biên phòng có nhiệm vụ: 1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Biên phòng cấp phân đội và cấp chiến thuật - chiến dịch có trình độ bậc đại học và bậc sau đại học. Đào tạo sĩ quan dự bị biên phòng. Đào tạo nhân viên biên phòng có trình độ trung học chuyên nghiệp. 2. Bồi dưỡng văn hóa trung học cho cán bộ, nguồn đào tạo cán bộ, học viên các dân tộc... 3. Đào tạo ngoại ngữ. 4. Nghiên cứu khoa học quân sự theo chuyên ngành. 5. Đào tạo học viên quốc tế. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. Tổ chức biên chế của Học viện Biên phòng do Bộ Tổng tham mưu quy định.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thời gian chấn chỉnh tổ chức - biên chế để nâng cấp Trường Đại học Biên phòng thành Học viện Biên phòng xong trong quý III năm 2003. Điều 4. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phùng Quang Thanh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản