Quyết định sô 87/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định sô 87/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định sô 87/2000/QĐ-TTg về việc uỷ quyền Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng của công trình Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định sô 87/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 87/2000/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN BỘ XÂY DỰNG PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG VÀ QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH LÀNG VĂN HOÁ - DU LNCH CÁC DÂN TỘC VIỆT N AM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 667/TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin (tại Công văn số 2483/VHTT-LVH ngày 27 tháng 6 năm 2000) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 3343/BKH-VPTĐ ngày 02 tháng 6 năm 2000), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt ''điều chỉnh quy hoạch chung'' và ''quy hoạch chi tiết các Khu chức năng'' của Dự án xây dựng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt N am. Điều 2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Địa chính, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và các cơ quan liên quan thống nhất phương án điều chỉnh diện tích khu vực cửa vào của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt N am đảm bảo có chiều ngang là 400 mét theo đúng ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 183/TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản