Quyết định Số: 8981/QĐ-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
100
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 8981/QĐ-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 8981/QĐ-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8981/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; - Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; - Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tại công văn số 356/GDTH ngày 23 tháng 12 năm 2009 và ông Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc.
 2. (có danh sách kèm theo). Điều 2: Kèm theo Bằng khen, mỗi cá nhân được thưởng với mức thưởng quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, trích từ kinh phí khen thưởng thuộc đề án 239 - Đề án Hỗ trợ người tàn tật Việt Nam năm 2009. Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, thủ trưởng đơn vị có liên quan và các nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để bc); - Lưu VP, PTĐKT. Nguyễn Vinh Hiển DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN 1 Bà Lê Thị Ngọc Yến Giáo viên Trường Tiểu học Tiền Giang Trung An, thành phố Mỹ Tho 2 Bà Trần Thị Hiếu Giáo viên Trường Tiểu học Phú Tiền Giang Mỹ (B), Tân Phước
 3. 3 Bà Lò Thị Nga Giáo viên Trường Tiểu học An Tiền Giang Hữu (B), Cái Bè 4 Bà Võ Ngọc Linh Giáo viên Trường Tiểu học Tiền Giang Long Bình Điền, Chợ Gạo 5 Bà Nguyễn Thị Quý Giáo viên Trường Mẫu giáo Tiền Giang Trung An, TP.Mỹ Tho 6 Bà Tiêu Ngọc Cầm Giáo viên Trường Khuyết tật Kiên Giang Tình thương, Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất 7 Bà Trần Thị Như Giáo viên Trường Khuyết tật Kiên Giang Thảo Tình thương, Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất 8 Bà Đỗ Thị Thanh Giáo viên Trường Khuyết tật Kiên Giang Thủy Tình thương, Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất 9 Bà Trần Thị Kim Giáo viên Trường Tiểu học Phú Bình Dương Mai Hòa 1, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một 10 Bà Bà Trương Thị Giáo viên Trường Tiểu học Lai Bình Dương Tất Uyên A, Huyện Bến Cát 11 Bà Ngô Thị Thắm Giáo viên Trường Tiểu học Lái Bình Dương Thiêu, Thị trấn Lái Thiêu 12 Ông Nguyễn Văn Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy Hải Phòng Chuyền trẻ em Khiếm thị Hải Phòng 13 Bà Bùi Thị Phương Phó Hiệu trưởng Trường Nuôi Hải Phòng
 4. Cúc dạy trẻ em Khiếm thị Hải Phòng 14 Bà Nguyễn Thị Phúc Giáo viên Trường Khiếm thính Hải Phòng Hải Phòng 15 Bà Bà Tô Thị Thái Hiệu trưởng Trường Khiếm Hải Phòng thính Hải Phòng 16 Bà Ngô Thị Lý Giáo viên Trường Khiếm thính Hải Phòng Hải Phòng 17 Bà Vũ Thị Tài Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Tuyên Quang Lạc, Huyện Yên Sơn 18 Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên Trường Tiểu học Tuyên Quang Lưỡng Vượng, thị xã Tuyên Quang 19 Ông Trần Văn Mạnh Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Tuyên Quang Nam, huyện Sơn Dương 20 Bà Đinh Thị Kim Giáo viên Trường Mầm non Gia Ninh Bình Tân Vượng, huyện Gia Viễn 21 Bà Phạm Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Yên Ninh Bình Nhân B, huyện Yên Mô 22 Bà Doãn Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Lưu Ninh Bình Phương, huyện Kim Sơn 23 Ông Bùi Tấn Mẫn Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu An Giang học Lê Văn Tám, phường A, thị xã Châu Đốc 24 Bà Nguyễn Thị Kim Giáo viên Trường Tiểu học Trần An Giang Cúc Quang Khải, phường Mỹ Thới,
 5. TP Long Xuyên 25 Ông Nguyễn Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học C An Giang Dững Kiến An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, 26 Bà Nguyễn Thị Bé Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Long Thơ Xuân Hiệp A, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn 27 Bà Huỳnh Linh Giáo viên Trường Tiểu học Tân Vĩnh Long Phương Long Hội A, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít 28 Bà Nguyễn Thanh Giáo viên Trường Mầm non A Vĩnh Long Tuyền TP.Vĩnh Long 29 Bà Trần Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu Hải Dương học Thanh Tùng, huyện Thanh Miện 30 Bà Lê Thị Tú Loan Giáo viên Trường Tiểu học Hải Dương Bạch Đằng, TP.Hải Dương 31 Bà Nguyễn Thị Đậm Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hải Dương Kỳ, huyện Tứ Kỳ 32 Bà Ngô Thị Du Giáo viên Trường Tiểu học Lê Bình Phước Văn Tám, xã Bình Tân, huyện Phước Long 33 Bà Trần Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Bình Phước Thủy Phước Tín A, xã Phước Tín, huyện Phước Long
 6. 34 Bà Lê Thị Hiệu Giáo viên Trường Tiểu học Bình Phước Đồng Tâm B, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 35 Bà Phạm Thị Giáo viên Trường Tiểu học Cái TP.Cần Thơ Phương Anh Khế 2, quận Ninh Kiều 36 Bà Nguyễn Thanh Giáo viên Trường Dạy trẻ Cần Thơ Tường Vi Khuyết tật TP.Cần Thơ 37 Bà Trần Thanh Xuân Giáo viên Trường Dạy trẻ Cần Thơ Khuyết tật TP.Cần Thơ 38 Bà Nguyễn Anh Thy Giáo viên Trường Tiểu học thị Sóc Trăng trấn Long Phú A, huyện Long Phú 39 Bà Trần Hồng Thắm Giáo viên Trường Tiểu học thị Sóc Trăng trấn Châu Thành B, huyện Châu Thành 40 Ông Liêu Hương Giáo viên Trường Tiểu học Đại Sóc Trăng Tâm 2, huyện Mỹ Xuyên 41 Bà Nguyễn Thị Việt Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Giang Hà Phồn Xương, huyện Yên Thế 42 Bà Nguyễn Thị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu Bắc Giang Dung học Quế Nham, huyện Tân Yên 43 Bà Nguyễn Thị Bắc Giáo viên Trường Tiểu học Đức Bắc Giang Thắng số 1, huyện Hiệp Hòa 44 Bà Lê Anh Thu Giáo viên Trường Mầm non Sao TP.Hồ Chí Hằng Mai 13, phường 13, quận 4 Minh
 7. 45 Bà Tiêu Thị Anh Giáo viên Trường Tiểu học Trần TP.Hồ Chí Đào Quốc Toản, phường 8, quận 5 Minh 46 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường Giáo dục TP.Hồ Chí Nương chuyên biệt 15/5, phường 15, Minh quận 11 47 Bà Lê Thị Dung Hiệu trưởng Trường Chuyên TP.Hồ Chí biệt Bình Minh, quận Tân Phú Minh 48 Bà Phan Thị Xuân Giáo viên Trường Phổ thông TP.Hồ Chí Quỳnh đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu Minh 49 Bà Thăng Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thanh Hóa Lộc, huyện Hậu Lộc 50 Bà Lê Thị Linh Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Hóa Đông Minh, huyện Đông Sơn 51 Bà Lê Thị Tuyến Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Hóa Đông Hòa, huyện Đông Sơn 52 Bà Trần Thị Ngân Giáo viên Trường Mầm non Thanh Hóa Đông Văn, huyện Đông Sơn 53 Bà Ma Thị Nhi Giáo viên Trường Tiểu học Ba Lạng Sơn Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc 54 Ông Hoàng Văn Minh Giáo viên Trường Tiểu học xã Lạng Sơn Mông Ân, huyện Bình Gia 55 Bà Cam Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non thị Lạng Sơn Huyền trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 56 Bà Nguyễn Vân Phó Trưởng phòng Phòng Giáo Hà Giang
 8. Thúy dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang 57 Ông Trịnh Trọng Giáo viên Trường Tiểu học Thị Hà Giang Thiết trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ 58 Bà Nguyễn Thị Mai Giáo viên Trường Tiểu học Xã Hà Giang Kim Thạch, huyện Vị Xuyên 59 Ông Ngô Gia Vượng Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Ninh Đồng Nguyên 1, Tam Sơn, thị xã Từ Sơn 60 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Việt Bắc Ninh Chính Đoàn, huyện Tiên Du 61 Bà Nguyễn Thị Thìn Giáo viên Trường Tiểu học Đại Bắc Ninh Đồng Thành số 2, huyện Thuận Thành 62 Bà Trần Thúy Vũ Giáo viên Trường Tiểu học Thừa Thiên Vĩnh Ninh, phường Vĩnh Ninh, Huế TP.Huế 63 Bà Huỳnh Ái Nhi Giáo viên Trường Tiểu học Thừa Thiên Thuận Thành, phường Thuận Huế Thành, TP.Huế 64 Bà Trần Thị Kim Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Thừa Thiên Thủy Hương Hồ, xã Hương hồ, huyện Huế Hương Trà 65 Bà Lê Nguyễn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thừa Thiên Trân Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang Huế
 9. 66 Ông Lê Hồng Hải Giáo viên Trường Tiểu học Thị Thừa Thiên Trấn số 1, thị trấn Phú Lộc, Huế huyện Phú Lộc 67 Bà Phạm Thị Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Hậu Giang Nàng Mau 2, huyện Vị Thủy 68 Bà Võ Minh Nguyệt Giáo viên Trường Tiểu học Hậu Giang Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành 69 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Mẫu giáo Hậu Giang Hồng Vấn Thanh Hòa, huyện Phụng Hiệp 70 Bà Nguyễn Thị Bằng Giáo viên Trường Tiểu học xã Hà Nam Đọi Sơn, huyện Duy Tiên 71 Bà Trần Thị Lý Giáo viên Trường Tiểu học Kim Hà Nam Bình, huyện Kim Bảng 72 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hà Nam Thanh Hương Công Lý, huyện Lý Nhân 73 Bà Phạm Thị Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Đồng Nai Lệ Tam Hiệp, TP.Biên Hòa 74 Bà Nguyễn Kim Giáo viên Trường Mầm non Đồng Nai Tuyền Tuổi Thơ, huyện Định Quán 75 Bà Trương Thị Dậu Giáo viên Trường Tiểu học Tân Đồng Nai Thành, huyện Long Thành 76 Bà Hồ Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Nai Nguyễn Viết Xuân, huyện Xuân Lộc
 10. 77 Bà Trần Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Nai Loan Phan Bội Châu, TP.Biên Hòa 78 Bà Dương Thị Kiều Giáo viên Trường Mầm non TP.Đà Nẵng Diễm công lập Hòa Tiến 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang 79 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Mầm non TP.Đà Nẵng Tuyết Vân Cẩm Vân, phường Bình Thuận, quận Hải Châu 80 Bà Lê Thị Ánh Giáo viên Trường Tiểu học Hải TP.Đà Nẵng Tuyết Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu 81 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học TP.Đà Nẵng Hiền Phạm Hồng Thái, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn 82 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường THCS TP.Đà Nẵng Nhơn Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu 83 Bà Lâm Nhất Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Long An Thủy Đông A, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa 84 Ông Nguyễn Văn Xạc Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Long An Khánh Tây, huyện Đức Hòa 85 Bà Lê Thị Lệ Khánh Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Long An em khuyết tật Tỉnh Long An 86 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hạ Hòa Bình
 11. Hương Bì, huyện Kim Bôi 87 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Bình Phượng Đồng Tiến, TP.Hòa Bình 88 Bà Đinh Thị Thiệp Giáo viên Trường Tiểu học Dân Hòa Bình Hạ, huyện Kỳ Sơn 89 Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Thị Hòa Bình trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong 90 Bà Hoàng Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non II, Hòa Bình Hường thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn 91 Bà Đinh Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học 1 Hà Tĩnh Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà 92 Bà Hoàng Thị Hải Giáo viên Trường Tiểu học Võ Hà Tĩnh Lý Liêm Sơn, huyện Can Lộc 93 Bà Hà Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Hà Tĩnh Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên 94 Bà Tạ Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Lê TP.Hà Nội Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông 95 Ông Vũ Xuân Tâm Hiệu trưởng Trường Tiểu học TP.Hà Nội Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng 96 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường PTCS TP.Hà Nội
 12. Hòa Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng 97 Bà Trần Thị Thảo Hiệu trưởng Trường Tiểu học TP.Hà Nội Bình Minh, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm 98 Bà Cao Thị Lan Phó Hiệu trưởng Trường PTCS TP.Hà Nội Hương Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa 99 Bà Nguyễn Thị Bé Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tháp Hiền Giồng Găng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng 100 Bà Đặng Thị Ánh Giáo viên Trường Tiểu học Tân Đồng Tháp Phú Trung 1, huyện Châu Thành 101 Bà Lê Thi Ánh Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tháp Nguyệt Dương Văn Hòa, huyện Tháp Mười 102 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Mầm non Thái Nguyên Tuyết Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ 103 Bà Hà Thị Tâm Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thái Nguyên Quang, thị xã Sông Công 104 Bà Nguyễn Thị Kim Giáo viên Trường Tiểu học Thái Nguyên Thoa Bình Thuận, huyện Đại Từ 105 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Thái Nguyên Nghiệp Phúc Thuận 2, huyện Phổ Yên 106 Bà Lê Thị Kim Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Vô Thái Nguyên
 13. Tranh 1, huyện Phú Lương 107 Bà Phan Lệ Hằng Giáo viên Trường Tiểu học Tập Trà Vinh Ngãi B, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần 108 Ông Phạm Tấn Hậu Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Trà Vinh Long Bắc A, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang 109 Bà Trần Thị Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Sơn La Chiềng Xôm, TP.Sơn La 110 Bà Bùi Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Thị Sơn La trấn Phù Yên, huyện Phù Yên 111 Bà Trần Thị Lan Giáo viên Trường Mầm non Sơn La Chiềng Sinh, TP.Sơn La 112 Ông Nguyễn Văn Giáo viên Trường Tiểu học Mê Bình Thuận Thuận Pu 2, huyện Đức Linh 113 Bà Phan Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Huy Bình Thuận Khiêm 1, huyện Tánh Linh 114 Bà Trần Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thuận Hàm Cường 1, huyện Hàm Thuận Nam 115 Bà Hoàng Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Nam Định Xuân Tiến, huyện Xuân Trường 116 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Nam Định Giao Hà, huyện Giao Thủy 117 Bà Lã Thị Mai Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu Nam Định
 14. học Hải Nam, huyện Hải Hậu 118 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường Tiểu học Tây Ninh Dương Thành Bắc, huyện Châu Thành 119 Bà Trần Thị Huề Giáo viên Trường Tiểu học Tây Ninh Long Thành Bắc A, huyện Hòa Thành 120 Bà Lê Thị Bích Giáo viên Trường Tiểu học Tây Ninh Phượng Nguyễn Viết Xuân, huyện Tân Châu 121 Bà Ksor H’ Hương Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Gia Lai Thị Xuân, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa 122 Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường Tiểu học Phú Gia Lai Cần, huyện Krông Pa 123 Bà Bùi Thị Hồng Ca Giáo viên Trường Mẫu giáo Gia Lai Họa Mi, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê 124 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng Nam Duy Hòa, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên 125 Bà Phạm Thị Tùng Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Quảng Nam Thanh, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An 126 Bà Lê Thị Thanh Giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Quảng Nam Thư Ca, xã Quế Thọ, huyện Hiệp
 15. Đức 127 Bà Vũ Thị Hằng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Bình Quang Trung, huyện Kiến Xương 128 Bà Phạm Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Thái Bình Đông Các, huyện Đông Hưng 129 Bà Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Trường Mầm non Thái Bình Phúc Khánh, huyện Hưng Hà 130 Bà Nguyễn Thị Thái Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định Hà Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn 131 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Bình Định Quang, huyện Phù Mỹ 132 Ông Mai Xuân Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Trần Bình Định Quang Diệu, huyện Tây Sơn 133 Bà Đặng Thị Bình Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thọ Phong Châu, thị xã Phú Thọ 134 Bà Hoàng Thị Tố Giáo viên Trường Tiểu học Phú Thọ Uyên Hưng Long, huyện Yên Lập 135 Bà Trần Thị Thông Giáo viên Trường Tiểu học Đào Phú Thọ Xá I, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy 136 Bà Trần Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Quảng Bình Nam Lý, TP. Đồng Hới 137 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hạ Quảng Bình Thanh Trạch, xã Hạ Trạch, huyện Bố
 16. Trạch 138 Bà Phạm Thị Xuyên Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Bình Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 139 Ông Nguyễn Trọng Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Bến Tre Duy em khuyết tật tỉnh Bến Tre, Ấp I, xã Hữu Định, huyện Châu Thành 140 Bà Phạm Thị Tuyết Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Bến tre Nhơn em khuyết tật tỉnh Bến Tre, Ấp I, xã Hữu Định, huyện Châu Thành 141 Bà Hồ Thị Thu Thuỷ Phó Hiệu trưởng Trường Nuôi Bến Tre dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre, Ấp I, xã Hữu Định, huyện Châu Thành 142 Bà Trương Thị Thu Giáo viên Trường PTCS Phan Cao Bằng Thanh, huyện Nguyên Bình 143 Bà Nông Thị Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Cao Bằng Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 144 Bà Phương Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Cao Bằng Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng 145 Bà Mã Thị Nguyên Giáo viên Trường Tiểu học 2 xã Cà Mau Viên An, huyện Ngọc Hiển 146 Bà Lê Hồng Nhanh Giáo viên Trường Tiểu học Cà Mau Khánh Bình Đông 5, xã Khánh
 17. Bình Đông, huyện Trần Văn Thời 147 Bà Đào Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Trần Cà Mau Thanh Thới 4, xã Trần Thới, huyện Cái Nước 148 Bà Đinh Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Cao Quảng Ninh Xanh, thành phố Hạ Long 149 Bà Đỗ Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quảng Ninh Quyền, huyện Yên Hưng 150 Ông Đỗ Đình Thế Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh Yên Hưng 151 Bà Nguyễn Thị Thu Chuyên viên Phòng GD Tiểu Khánh Hòa Hà học, Sở GD&ĐT Khánh Hoà 152 Bà Lê Hồ Uyên Giáo viên Trường Mầm non Khánh Hoà Trang Hương Sen, thành phố Nha Trang 153 Bà Trương Thị Yến Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Hoà Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh 154 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Lào Cai Tuyết Lan Sín Chéng, Si Ma Cai 155 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Lào Cai Thanh Xuân Thành, thành phố Lào Cai 156 Bà Vũ Thị Toan Giáo viên Trường Mầm non Lào Cai Hoa Hồng, xã Phong Niên, Bảo
 18. Thắng 157 Bà Trần Thị Tú Giáo viên Trường Tiểu học xã Nghệ An Oanh Nghi Diên, huyện Nghi Lộc 158 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Xã Nghệ An Hồng Vĩnh Nghi Hải, thị xã Cửa Lò 159 Bà Lê Thị Kim Yến Phó Hiệu trưởng Trường Trẻ em Quảng Trị khuyết tật tỉnh Quảng Trị 160 Bà Nguyễn Thị Thục Giáo viên Trường Trẻ em Quảng Trị Oanh khuyết tật tỉnh Quảng Trị 161 Bà Trần Thị Kim Giáo viên Trường Mầm non Quảng Trị Nga Thành cổ Quảng Trị 162 Ông Nguyễn Văn Tỏ Giáo viên Trường Tiểu học C Bạc Liêu Ninh Hoà 163 Bà Nguyễn Thị Yên Giáo viên Trường Tiểu học C Bạc Liêu Vĩnh Phú Tây 164 Bà Lâm Thị Hiện Giáo viên Trường Mẫu giáo Bạc Liêu Măng Non, Vĩnh Lợi 165 Bà Lê Thị Hà Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Chí Hưng Yên Tân, huyện Khoái Châu 166 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Yên Tuyết Hiệp Cường, huyện Kim Động 167 Bà Đặng Thị Mai Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Yên Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ 168 Bà Lê Thị Bạch Giáo viên Trường Tiểu học Võ Đăk Nông
 19. Tuyết Thị Sáu, thị xã Gia Nghĩa 169 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Đăk Nông Thị Xuân, huyện ĐăkR’ Lấp 170 Bà Phạm Thị Ánh Giáo viên Trường Mẫu giáo thị Đăk Nông Nguyệt trấn EaTLing, huyện Cư Jut 171 Bà Bùi Thị Kim Giáo viên Trường Giáo dục trẻ Quảng Ngãi Khánh khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi 172 Bà Bùi Thị Thanh Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Ngãi Tuyền Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 173 Bà Trần Thị Tùng Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Ngãi Quyết Thắng, huyện Tư Nghĩa 174 Bà Lê Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non bán Phú Yên công Hòa An, Huyện Phú Hòa 175 Bà Trần Thị Liêm Giáo viên Trường Tiểu học An Phú Yên Thọ, Huyện Tuy An 176 Ông Trần Hoài Dạ Vũ Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phú Yên Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa 177 Bà Nguyễn Thị Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Bà Rịa – Vũng Hằng khuyết tật số 4, phường Long Tàu Tân, thị xã Bà Rịa 178 Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Mẫu giáo Bà Rịa – VT Loan Châu Pha 2, huyện Tân Thành 179 Bà Hoành Thị Thuý Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Bà Rịa- Vũng khiếm Thị Hữu Nghị Tàu
 20. 180 Bà Đặng Thị Lá Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Kon Tum ĐăkRVe – Huyện Kon Rẫy 181 Ông Nguyễn Minh Giáo viên Trường Tiểu học Kon Tum Tuấn ĐăkAng – Huyện Ngọc Hồi 182 Bà Tao Thị Dịu Giáo viên Trường Tiểu học thị Lai Châu trấn huyện Phong Thổ 183 Ông Nguyễn Phúc Giáo viên Trường THCS Lai Châu Phương Mường Tè, huyện Mường Tè 184 Bà Hà Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Mầm non số Lai Châu 2 thị trấn huyện Than Uyên Ấn định danh sách trên có 184 cá nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản